PLAVECKÝ KLUB CHOBOTNIČKA s.r.o.

LETECKÁ 8, PROSTĚJOV
mobil: 604 77 55 88

U BEČVY 2,PŘEROV
mobil: 731 477 511

číslo účtu: 43-6188110267/0100

PROVOZNÍ ŘÁD
pro plavání dětí od šesti měsíců do čtyř let
www.klubchobotnicka.cz

· Při vyplňování přihlášky do klubu si prostudujte celý provozní řád (w.w.w.klubchotnicka.cz) , bez jeho podpisu se nemůžete stát klientem klubu. Podpisem souhlasíte s používáním Vašich osobních dat a fotek v plaveckém klubu chobotnička, v náhradovém systému Auksys. Toto povolení platí po celou dobu navštěvování klubu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
· Při zápisu se vybírá záloha 500 Kč. Záloha Vám může být vrácena při včasném a řádném odhlášení. Celé kurzovné je nutno doplatit před zahájením , do stanoveného data, Platba při 1lekci kurzu je o 100 Kč dražší!!! Výjimky povoluje pouze vedoucí klubu.
· Kurzovné se VRACÍ pouze u základních kurzů do 2.UKONČENÉ LEKCE, potom se z provozních důvodů nevrací (a to ani v případě nemoci, operace, dovolené atp.), je však možno si chybějící lekce nahradit, ještě jeden měsíc v kurzu následujícím. Neomluvená lekce zcela propadá.

. Pokud si z nějakého důvodu nemůžete lekci nahradit, lze si vybrat za ni lekci jógy, aby vaše lekce nepropadla.

· Klienti, kteří navštěvují základní kurz 2x týdně, lekce nenahrazují, kurz se jim prodlužuje.
· Po 3 neomluvených lekcích ztrácíte možnost vybírání náhradních lekcí!
· Podrobný rozpis stornovacích podmínek je na webových stránkách.
· Neúčast v lekci hlaste osobně, smskou, internetem vždy nejpozději do 8.00 hodin v den konání lekce .
· V případě možnosti lze lekce nahrazovat dopředu.
· Rodiče i větší děti jsou povinni se přezouvat před vchodem do klubu!!!
· Věci uzamykejte do přidělené skříňky, za neuzamčené věci nezodpovídáme. Cennosti uložte do úschovy u recepční, raději je však s sebou nenoste.
· V prostorách šatny, sprch a u bazénu děti nesmějí běhat.
· Do bazénu chodí s dítětem pouze jedna dospělá osoba, k bazénu SMÍ VŽDY JEN 1 návštěvník, převlečený v čistém tričku a přezůvkách. Do herny 3 další návštěvníci, příchod do herny kvůli omezené kapacitě nejdříve 15 minut před začátkem lekce a odcházejte maximálně 1,5 hodiny po ukončení!!!
· Pokrmy a pití si můžete v herně ohřát v mikrovlnné troubě.
· V herně uklízejte, prosím, hračky po svých dětech
· Instruktor nemá za úkol Vaše dítě hlídat, pouze při vstupu do vody musíte své dítě instruktorce podat.
· Lekce je vedena v plném rozsahu 25 minut pro tři a více dětí, pro jedno a dvě děti je rozsah vedené části krácen.

. Rezevační poplatek 200,-Kč vám zajišťuje místo v kurzu aniž by jste museli chodit k zápisu . Jenutné vždy před zápisem potvrdit nástup do dalšího kurzu. Tento poplatek je nevratný.

V průběhu zimních měsíců leden-březen je za poplatek 100,- ,možno využívat saunu. (podle zájmu rodičů).
· S provozním řádem je rodič seznámen před zahájením kurzu. Podepíše prohlášení o zdravotním stavu dítěte, o znalosti Provozního řádu a o znalosti hygienických zásad klubu. Při jejich nedodržování můžete být vyloučeni bez možnosti vrácení peněz.
· Fotografování a natáčení dětí je povoleno pro soukromé účely vždy po dohodě s personálem klubu. Fotografický materiál pořízený při provozu klubu lze zveřejňovat na webových stránkách klubu.
Rodiče jsou zodpovědní za své dítě během celého pobytu.
Vstup do technického zázemí klubu zakázán.

PLATEBNÍ A STORNOVACÍ PODMÍNKY PRO KURZY

Celé kurzovné musí být uhrazeno nejpozději 1 den před zahájením kurzu. V případě neuhrazeného kurzovného do daného termínu bude Vaše místo nabídnuto jinému klientovi.

Kurzovné lze uhradit:
V hotovosti v klubu nebo převodem na účet Plaveckého klubu chobotnička: 43 – 6188110267 /0100. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a zkratku PV v.s.1 nebo PŘ v.s.2.


Storno podmínky:

V případě stornování kurzu do jednoho dne před zahájením, máte nárok na vrácení celé částky.

V případě stornování do 2 ukončené lekce u ZK, bude Vám kurzovné vráceno, ale z celkové částky bude odečtený poplatek 225 Kč.

V případě ukončení kurzu kdykoliv později, nemáte nárok na vrácení kurzovného!!!

Oznámení o stornování kurzu a žádost o vrácení peněz zasílejte písemně na mailovou adresu pavlastaigrova@seznam.cz.

V případě platby převodem napište i číslo účtu, na který Vám budou peníze vráceny.

Sdílejte na své oblíbené síti...

Kontakty